Peggir logo

<Werkwijze webapplicatie laten maken/>

Stap 1

Heb je interesse om een webapplicatie door ons te laten bouwen? In dat geval neem je in eerste instantie contact met ons op. Vervolgens plannen we een datum in waarop je langs kan komen bij ons op kantoor. Als dat niet mogelijk is kunnen we een alternatieve contactmethode gebruiken.

Stap 2

Tijdens de eerste afspraak gaan we je project bespreken. We proberen het project zo ver mogelijk af te bakenen en de requirements op te stellen. Omdat we gebruik maken van scrum, een flexibele projectontwikkelmethode, kunnen de requirements gedurende het project wel bij worden gewerkt. Het doel van deze eerste afspraak is om voor ons duidelijk te krijgen wat er gebouwd moet gaan worden. Vervolgens stellen we een offerte op voor het project en deze zullen we naar je opsturen. Afhankelijk van het project zullen we een uur-tarief hanteren of een prijs voor het gehele project.

Stap 3

Jullie kunnen nu nauwkeurig de offerte doornemen en akkoord gaan. In het geval dat jullie er niet mee eens zijn kunnen we het bespreken en tot een akkoord komen met een aangepaste offerte.

Stap 4

Zodra er een akkoord is bereikt beginnen we aan het project. We gaan eerst alle projecttools inrichten. We maken een JIRA-omgeving en Slack chat aan. Hier worden jullie aan toevoegt. Mocht je er niet bekend mee zijn: met JIRA plannen we alle taken in, houden we de uren in bij en doen we overige project gerelateerde taken in. Via Slack hebben we een eigen chat-omgeving, zodat je gemakkelijk berichten kunt achterlaten. Op basis van alle requirements uit de eerste afspraak maken we taken aan en voeren deze in JIRA. Dit geeft ons een lijst van taken die we in sprints zullen uitvoeren. Wegens de flexibele aard van scrum kunnen de taken altijd bij worden gewerkt of kunnen er nieuwe aan worden toegevoegd. Aan iedere taak loggen we precies hoe lang we er aan gewerkt hebben. Hierdoor proberen we een zo transparant mogelijke ontwikkeltraject te creëren.

Stap 5

Zodra we daadwerkelijk beginnen met het ontwikkelen, werken we in sprints. Iedere sprint kan 1 à 2 weken duren, afhankelijk van het project. Na iedere sprint communiceren we de voortgang van het project. Deze kun je tijdens het project zelf ook al monitoren via JIRA. Normaal gesproken werken we met de OTAP-methodiek. Dit houdt in dat de code voor verschillende fases gaat: ontwikkel, test, acceptatie en productie. Het ontwikkelen en testen doen wij, vervolgens plaatsen we de code op een acceptatie-omgeving. Daarin kun je zelf de tot dan toe gemaakte applicatie testen en zelf controles uitvoeren. Als er niets op aan te merken is wordt de code doorgevoerd naar de productieomgeving. Je krijgt zelf de keuze om het project op een productieomgeving te laten draaien.

Stap 6

Als je behoefte hebt voor extra contactmomenten en wil je langskomen op kantoor is dat mogelijk. Nadat we klaar zijn met het ontwikkelen kun je ervoor kiezen om het project zelf te laten hosten of door het via ons te laten hosten. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het project te doorontwikkelen en te laten onderhouden door ons. Probeer van te voren hier alvast aan te denken zodat het in de offerte opgenomen kan worden.

Stap 7

In het geval dat je het project wil laten hosten en doorontwikkelen door ons gaan we ook beginnen met het monitoren van de applicatie en de server. Hier maken we doorgaans gebruik van de Elastic stack. Dit is een verzameling van open-source projecten die gebruikt kunnen worden van het monitoren en analyseren van data. Voor de doorontwikkeling kun je nieuwe requirements of functionaliteiten doorgeven die wij vervolgens implementeren.